Huidige projecten

In 2017 willen we wederom investeren in een goede kwaliteit van gezondheidszorg in de regio Kitale. Ook willen we dat gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar wordt, ook voor die mensen die op eigen initiatief niet meer naar de kliniek kunnen komen. Daarom willen we de hieronder beschreven projecten realiseren en inhaken op de actuele voorzieningen en noden hierin. Wilt u één bepaald project graag ondersteunen? Dat kan! Klik dan hier om naar het donateursformulier te gaan en geef aan dat uw donatie ten goede moet komen van een bepaald project.

 
 
 

Uitbreiding kinderzalen

Het huidige Andersen Medical Center heeft, behalve een afdeling voor moeder en kind (voor bevallingen) een kinderafdeling met drie bedden. In de praktijk blijkt dat, door de beperkte ruimte, kinderen die direct hulp nodig hebben vaak niet adequaat ter plaatse geholpen kunnen worden. Een oplossing moet dan worden gevonden door de kinderen door te sturen naar andere ziekenhuizen op grote afstand met alle gevolgen van dien. Ook worden kinderen in noodgevallen met z'n tweeën in één bed gestopt en soms zelfs met de moeder erbij. Het probleem wordt alleen maar groter nu de kwaliteit van de kliniek in de regio steeds bekender wordt en de vraag naar behandeling van kinderen gestaag groeit. De meest voorkomende ziektes bij kinderen zijn o.a.:

 • TBC
 • Aids
 • Malaria
 • Diarree
 • Luchtweginfecties
 • Verbrandingen 
 • Botbreuken

Het doel van het project is een oplossing creëren voor het probleem door de kliniek uit te breiden met een nieuw te bouwen kinderafdeling met dertien bedden inclusief een isoleerruimte. Door deze oplossing kan de huidige kinderzaal ingezet worden voor de 'moeder- en kindafdeling' waardoor het beter mogelijk wordt de moeders vóór de bevalling en na de bevalling met hun pasgeboren baby op aparte zalen onder te brengen. De totale kosten voor dit project worden geraamd op ongeveer €  62.500. 

Met de bouw is in 2017 begonnen. De planning is dat ook nog dit jaar het gebouw in gebruik kan worden genomen. 

Verbetering kliniek
Het Andersen Medical Center wil zich blijven verbeteren. Door de grote vraag moeten er een aantal voorzieningen aangepast worden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Ook hier is geld voor nodig. Naast de concrete projecten zoals de orthopedische werkplaats, zijn ook de uitbreiding van de kliniek en de financiering voor de opleiding van de staf erg belangrijk. Hieronder een overzicht van wat de SOK op korte termijn met hulp van haar donateurs graag wil verwezenlijken:  

 • Opknappen pand
  Inmiddels wordt de kliniek alweer ruim 9 jaar intensief gebruikt. De deels vervangen inrichting en apparatuur in de kliniek is nog in orde. Dat geldt echter niet voor het meubilair. Dat is destijds voor weinig geld aangeschaft en achteraf niet geschikt voor intensief gebruik en nu hard aan vervanging toe. Ook investeren in hygiëne is nodig. Een aantal vloeren, badkamers, deuren en ramen moet worden vervangen of gerepareerd. Ook is de kliniek aan een nieuwe schilderbeurt toe. De opknapbeurt is begin 2017 voltooid.
 • Lopende kosten
  Een aanzienlijk deel van de exploitatiekosten van alle onderdelen, hoofdzakelijk salarissen, worden nog steeds gefinancierd door inkomsten uit Mount Elgon Orchards. Echter, in toenemende mate krijgt de Trust het voor elkaar om de exploitatiekosten van de medische projecten af te wentelen op de Keniaanse overheid, de National Insurance Fund (zorgverzekering) en een groeiende bijdrage vanuit de patiënten. De SOK draagt jaarlijks € 10.000 tot € 15.000 bij aan de exploitatie. Deze jaarlijkse bijdrage wordt steeds lager tot een punt dat SOK geheel niet meer bijdraagt aan de exploitatie en enkel nog aan indicentele investeringskosten. Voor de komende jaren blijft verzelfstandiging een belangrijke doelstelling. 


 

Verouderd meubilair

De kliniek is toe aan een schilderbeurt

Huizen personeel Andersen Medical Center

Huizen personeel Andersen Medical Center
Projecten zoals het opzetten van een kinderafdeling spreken de gulle gevers erg aan, maar andere zaken zoals het aanleggen van een watervoorziening of het bouwen van huizen voor personeel lijken wat minder in trek om te sponsoren, maar zijn toch van zeer groot belang voor het slagen van een project. 

Goed geschoold personeel voor het ziekenhuis moet van buiten de regio komen, omdat in de regio geen opleidingsmogelijkheden voor artsen en verpleegkundigen zijn. In de verre omgeving zijn bovendien geen acceptabele huizen te huur. Het is in Kenia gebruikelijk dat er bij de kliniek personeelswoningen staan waar het meest belangrijke personeel in woont zodat ze in geval van nood opgeroepen kunnen worden. Om deze reden hebben we in het verleden het medisch personeel in zeer basale woonomstandigheden moeten huisvesten. Ze wonen daardoor in een kleine kamer zonder douche en met enkele, gezamenlijke, toiletten. In 2012/2013 zijn, met behulp van SOK, de eerste huisjes voor het personeel gebouwd waarbij elk huisje 2 kamers en een keuken heeft met, per twee huizen, een sanitair blok met toiletten en douches. Tot nu toe zijn 16 van dergelijke huisjes gebouwd. 

De voornaamste redenen dat de huizen voor personeel nodig zijn, zijn:

 • Het ziekenhuis kan niet ongelimiteerd personeel aannemen, dus moeten sommige mensen zowel overdag als 's nachts beschikbaar zijn. Dan is het wel erg prettig als ze naast het ziekenhuis wonen. 
 • Zonder huizen voor het personeel is het erg lastig om goed personeel te vinden dat in zo'n afgelegen gebied wil werken. 

In 2017 worden de laatste vier huisjes gebouwd waarmee het gewenste aantal van 20 is bereikt. Later zal worden beslist hoeveel er nog meer nodig zijn. 

Oral Health Project
Om de bewustwording van het belang van een goede gebitsverzorging te vergroten, is in 2015 gestart met het tandenpoetsproject om de kinderen van de lagere school te leren tandenpoetsen door klassikale poetssessies, verstrekking van tandenborstels en tandpasta, lessen over het belang van goede gebitsverzorging en het verband met andere ziektes indien het gebit niet goed verzorgd wordt. Na controle van het gebit van de leerlingen kan indien nodig behandeling plaatsvinden bij de tandheelkundige afdeling van het Andersen Medical Center. Voor dit project is een aparte poetsfaciliteit gebouwd. Er zijn het afgelopen jaar zeker al resultaten geboekt, namelijk:

 • Het zelfvertrouwen van de leerlingen is verbeterd, omdat de kinderen nu zonder angst en schaamte hun mond durven open te doen bij het beantwoorden van vragen in de klas. 
 • De relatie tussen de leraren en leerlingen is verbeterd doordat de kinderen nu onder andere dichter bij de leerkrachten durven te komen om vragen te stellen. 
 • Kinderen hebben geleerd hoe ze hun gebit moeten verzorgen. 

Bovengenoemde resultaten hebben de motivatie van de kinderen verbeterd en gezorgd voor betere schoolprestaties. Ook in 2017 wordt dit project voortgezet. Er zijn daarvoor nog voldoende financiële middelen aanwezig. 

Basisschoolkinderen poetsen hun tanden

 

Home Based Care project
Andersen Medical Center is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk gerespecteerde kliniek. Het enige wat de kliniek niet deed, is zorgen voor de patiënten die niet naar de kliniek kunnen komen omdat ze te ziek zijn en het opvolgen van drop outs, patiënten die de kliniek in behandeling hebben genomen, maar om enige reden niet meer komen. Ook bedlegerige chronisch zieken werden nog niet bezocht. Er was dan ook behoefte aan de opzet van een thuiszorgprogramma voor deze patiëntengroepen, waarbij het medische team gefaciliteerd wordt om de gemeenschappen in te gaan en thuiszorg te bieden. Dit project is in 2015 gestart en tot op heden is het thuiszorgproject zeer succesvol geweest en veel patiënten verwelkomen het initiatief. Helaas moest dit project in 2016 tijdelijk worden stopgezet vanwege personele problemen. In 2017 is het project weer opgestart. 39 patiënten worden regelmatig bezocht. Met vaak wel uitdagingen zoals wegen die slecht begaanbaar zijn en huizen die slecht bereikbaar zijn. De proefperiode van een jaar is inmiddels afgesloten waarna het thuiszorgproject efficiënt en kosteneffectief als onderdeel van Andersen Medical Center kan gaan draaien. De kosten kunnen worden gedekt uit het budget van de kliniek, zoals uit de bijdrage van patiënten, de verzekering en de hulp van de overheid die thuiszorgkits ter beschikking stelt. 

Opleiding
Het is ontzettend van belang dat er goed opgeleide mensen werkzaam zijn in het ziekenhuis. Om deze reden steunt de SOK samen met Elimu Mount Elgon en Mount Elgon Orchards een aantal personeelsleden om een (vervolg)opleiding te kunnen doen. Naast individuele opleiding neemt het perosneel van de kliniek regelmatig deel aan seminars om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied met name op het gebied van TBC, aids en malaria. Dit is een project dat constant loopt. Op dit moment is alleen David Barasa in opleiding. David werkte als Clinical Officer voor Andersen Medical Center. Momenteel is hij bezig met de opleiding tot arts. Voor hem zoeken we nog sponsoren die hem willen helpen zijn vijfjarige studie te financieren. 

David Barasa