ANBI

ANBI gegevens

De ANBI gegevens van SOK zijn als volgt:
 

Naam: Stichting Ondersteuning Kitale-Project
RSIN nummer: 816064672
Contactgegevens:

 
Dokter de Liefdestraat 89
2025 DZ HAARLEM
06 - 13 77 86 54

De bestuurssamenstelling is als volgt:

  • Chiel Ribbens (voorzitter)
  • Lukas Baaijens (penningmeester)
  • Joyce Gademan (secretaris)
  • Marije Puyenbroek (bestuurslid)
  • Geert Schipper (bestuurslid)

Alle bestuurders stellen hun tijd belangeloos ter beschikking van SOK. 


Beleidsplan
Het beleidsplan 2017 - 2020 van SOK vindt u door hier te klikken


Doelstelling
De stichting heeft als statutair omschreven doel:

  • het ondersteunen van medische projecten in het district Kitale, Kenia
  • het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.


Financieel jaarverslag
Wanneer u hier klikt kunt u de jaarverslagen inzien van SOK van de afgelopen jaren.