De regio Mount Elgon

De Mount Elgon Trust is voornamelijk actief voor de projecten rondom de rozenkwekerij en rondom het dorp Chepchoina. De dichtstbijzijnde middelgrote stad is Kitale. Deze stad ligt op ongeveer 40 km van Chepchoina, te bereiken over een onverharde slechte weg. Het district waar de rozenkwekerij is gevestigd, heet het Trans-Nzoia district.

Bevolking
De bevolking in dit gebied is nog vrij traditioneel wat betreft de samenstelling van families en de taakverdeling tussen mannen en vrouwen. Velen zijn afhankelijk van de maïs die ze op een klein stukje land kunnen produceren (als het weer meewerkt). De bloemenkwekerij Mount Elgon Orchards is één van de grootste werkgevers in dit gebied. Hier werken meer dan 1.200 mensen.

Het percentage analfabetisme is hoog. Hiermee gepaard gaat een laag niveau van begrip over ziekte en gezondheid. Door onvoldoende gewaarwording voor het oplopen van aids en de lokale gewoonte om meer dan één vrouw te hebben, is het percentage mensen die geïnfecteerd is met HIV hoog. Dit alles betekent dat er veel mensen ziek zijn en er veel mensen overlijden. Vaak zijn dit de broodwinners van het gezin met alle gevolgen van dien...


Gezondheidszorg
In Kitale is een districtsziekenhuis van de regering dat op een zeer laag niveau van zorg opereert. In Kitale zetelt ook het regiokantoor van het Ministerie van Gezondheidszorg dat diverse projecten runt op het gebied van vaccinaties, TBS, aids en malaria.

De zorgvoorzieningen van de overheid worden gekenmerkt door een gebrek aan materialen en medicijnen. In de ziekenhuizen van de overheid liggen soms twee of drie mensen in één bed, er is geen geld voor schoonmaakmiddelen, het personeel is niet gemotiveerd en het woord ‘spoedgeval’ bestaat eigenlijk niet. Kortom vele mensen lijden en overlijden onnodig omdat er niet tijdig gehandeld wordt.

Voorzieningen in de private sector, zoals missieziekenhuizen en particuliere klinieken, proberen dit leed enigszins te verzachten. Zo ook het Andersen Medical Centre, opgericht door Bea Andersen-Schipper. 


De regio Mount ElgonRegionale bevolking


Regionale bevolking