Gerealiseerde projecten

Met name sinds 2007 zijn de medische voorzieningen enorm vooruit gegaan. In chronologische volgorde hebben heeft de Trust met ondersteuning van SOK de volgende projecten gerealiseerd:

2007          Nieuw ziekenhuis, Andersen Medical Center
2007          CD4 Cell counter tbv HUV tests is in gebruik genomen
2008          Tandheelkundige unit is opgezet in Andersen Medical Center
2008          Tehuis voor aids-weeskinderen is gebouwd 
2009          Keuken, wasserij en mortuarium zijn gerealiseerd
2009          De HIV/Aids kliniek is in gebruik genomen
2010          Keuken voor Andersen Medical Center
2010          Industriële wasmachine voor Andersen Medical Center
2011          Project 'Uitbreiding uitrusting kliniek en opleiding van de staf'
2011          Bouw röntgenfaciliteit
2011          Eerste kleine woningen voor medisch personeel zijn gebouwd
2013          Orthopedische werkplaats met fysiotherapieruimte
2013          Verbetering laboratorium
2013          Egalisatie van de paden om de kliniekgrond, met name voor
                  rolstoelen en brancards
2014          Aankomst container met apparatuur vanuit Nederland die
                  niet in Kenia verkrijgbaar was 
2014          Aanschaf en inrichting van een 4-wheeldrive ambulance
2014          Vier extra woningen voor medisch personeel zijn gebouwd
2014          Een tandenpoetsprogramma voor 850 schoolkinderen en de
                  bouw van een tandenpoetsstation
2014          Een nieuwe processor voor het röntgenapparaat, als
                  vervanging van de defecte processor.
2014          Aanschaf nieuwe industriële wasmachine
2015          Derde project huizenbouw voor staf kliniek is afgerond
2015          Voortzetting project preventieve tandzorg voor basisschoolleerlingen
2015          Start Home Based Care project voor patiënten die niet naar de kliniek kunnen komen
2016          Vierde project huizenbouw voor staf kliniek
2016          Renovatie Andersen Medical Center
2017          Opnieuw opstarten Home Based Care project
2017          Uitbreiding kliniek met kinderzalen, aankomst van container met inrichting voor de zalen
2017          Eerste proeven voor Schoon waterproject

Hieronder op deze pagina leest u nog meer projecten die mede door SOK konden worden gerealiseerd. 

 

Verbetering kliniek
In de loop der jaren zijn er verschillende projecten gestart om de kliniek te verbeteren. Onderstaande project zijn gerealiseerd:

 • Industriële wasmachine voor de kliniek
 • Computers, printers en software voor een efficiënt patiëntenmanagement
 • Apparatuur voor bloedanalyse
 • Heetwaterboilers
 • Airconditioning voor het mortuarium
 • Schoonmaakapparatuur
 • Ziekenhuismeubilair (couveuses, verlosbed, kinderbedjes, infuusstandaards)
 • Materialen voor fysiotherapie
 • Opleiding voor drie verpleegsters

In 2017 is de kliniek opgeknapt na 9 jaar zeer intensief te zijn gebruikt. Dit ging met name om het meubilair. Achteraf bleek het destijds aangeschafte meubilair niet geschikt voor intensief gebruik. Dit was hard toe aan vervanging en daarnaast was een investering in hygiëne nodig. Een aantal vloeren, badkamers, deuren en ramen moesten worden vervangen of gerepareerd. Daarnaast heeft kliniek een schilderbeurt gehad. 


De industriële wasmachine 

De nieuwe kinderzalen

Uitbreiding kinderzalen

Het huidige Andersen Medical Center heeft, behalve een afdeling voor moeder en kind (voor bevallingen) een kinderafdeling met drie bedden. In de praktijk blijkt dat, door de beperkte ruimte, kinderen die direct hulp nodig hebben vaak niet adequaat ter plaatse geholpen kunnen worden. Een oplossing moet dan worden gevonden door de kinderen door te sturen naar andere ziekenhuizen op grote afstand met alle gevolgen van dien. Ook worden kinderen in noodgevallen met z'n tweeën in één bed gestopt en soms zelfs met de moeder erbij. Het probleem wordt alleen maar groter nu de kwaliteit van de kliniek in de regio steeds bekender wordt en de vraag naar behandeling van kinderen gestaag groeit. De meest voorkomende ziektes bij kinderen zijn o.a.:

 • TBC
 • Aids
 • Malaria
 • Diarree
 • Luchtweginfecties
 • Verbrandingen 
 • Botbreuken

Het doel van het project is een oplossing creëren voor het probleem door de kliniek uit te breiden met een nieuw te bouwen kinderafdeling met dertien bedden inclusief een isoleerruimte. Door deze oplossing kan de huidige kinderzaal ingezet worden voor de 'moeder- en kindafdeling' waardoor het beter mogelijk wordt de moeders vóór de bevalling en na de bevalling met hun pasgeboren baby op aparte zalen onder te brengen. De totale kosten voor dit project worden geraamd op ongeveer €  62.500. 

Door een grote particuliere bijdrage uit Engeland en de financiële hulp van medefinancier Wilde Ganzen kon het gewenste bedrag worden gerealiseerd, waardoor in 2017 nog met de bouw kon worden begonnen. De inrichting voor de kinderzalen kwam voor een groot deel uit Nederland. De container die deze goederen vervoerde kwam helaas pas in december op de site aan zodat begin 2018 de kinderzalen compleet ingericht waren en in gebruik konden worden genomen. 

Oral Health Project
Om de bewustwording van het belang van een goede gebitsverzorging te vergroten, is in 2015 gestart met het tandenpoetsproject om de kinderen van de lagere school te leren tandenpoetsen door klassikale poetssessies, verstrekking van tandenborstels en tandpasta, lessen over het belang van goede gebitsverzorging en het verband met andere ziektes indien het gebit niet goed verzorgd wordt. Na controle van het gebit van de leerlingen kan indien nodig behandeling plaatsvinden bij de tandheelkundige afdeling van het Andersen Medical Center. Voor dit project is een aparte poetsfaciliteit gebouwd. Er zijn het afgelopen jaar zeker al resultaten geboekt, namelijk:

 • Het zelfvertrouwen van de leerlingen is verbeterd, omdat de kinderen nu zonder angst en schaamte hun mond durven open te doen bij het beantwoorden van vragen in de klas. 
 • De relatie tussen de leraren en leerlingen is verbeterd doordat de kinderen nu onder andere dichter bij de leerkrachten durven te komen om vragen te stellen. 
 • Kinderen hebben geleerd hoe ze hun gebit moeten verzorgen. 

Bovengenoemde resultaten hebben de motivatie van de kinderen verbeterd en gezorgd voor betere schoolprestaties. 

Basisschoolkinderen poetsen hun tanden

Opleiding
David Barasa is nog bezig met zijn opleiding, maar onderstaande mensen hebben zich mede dankzij SOK verder kunnen ontwikkelen en hun studie afgerond, namelijk:

 • Francis Mukoya 
  HIV/Aids kliniek
  Volgde een extra managementopleiding
 • Solomon
  Andersen Medical Center
  Volgde de opleiding tot clinical officer
 • Dickens Onyango
  Fysiotherapie
 • Florence Namisi
  Andersen Medical Center
  Volgde een verpleegstersopleiding
 • Consolate Achingo Konsolo
  Andersen Medical Center
  Volgde een verpleegstersopleiding
 

Bezoek aan een patiënt thuis in het kader van het thuiszorgprogramma

Home Based Care project
Andersen Medical Center is inmiddels uitgegroeid tot een landelijk gerespecteerde kliniek. Het enige wat de kliniek niet deed, is zorgen voor de patiënten die niet naar de kliniek kunnen komen omdat ze te ziek zijn en het opvolgen van drop outs, patiënten die de kliniek in behandeling hebben genomen, maar om enige reden niet meer komen. Ook bedlegerige chronisch zieken werden nog niet bezocht. Er was dan ook behoefte aan de opzet van een thuiszorgprogramma voor deze patiëntengroepen, waarbij het medische team gefaciliteerd wordt om de gemeenschappen in te gaan en thuiszorg te bieden. Dit project is in 2015 gestart en tot op heden is het thuiszorgproject zeer succesvol geweest en veel patiënten verwelkomen het initiatief. Helaas moest dit project in 2016 tijdelijk worden stopgezet vanwege personele problemen. In 2017 is het project weer opgestart. 39 patiënten worden regelmatig bezocht. Met vaak wel uitdagingen zoals wegen die slecht begaanbaar zijn en huizen die slecht bereikbaar zijn. De proefperiode van een jaar is inmiddels afgesloten waarna het thuiszorgproject efficiënt en kosteneffectief als onderdeel van Andersen Medical Center kan gaan draaien. De kosten kunnen worden gedekt uit het budget van de kliniek, zoals uit de bijdrage van patiënten, de verzekering en de hulp van de overheid die thuiszorgkits ter beschikking stelt. 


De nieuwe ambulance

Ambulance project
In december 2012 is SOK begonnen met geld werven voor de aanschaf van een 4-wheeldrive ambulance. Het busje wat voor vervoer van zieke patiënten werd gebruikt, kon in het regenseizoen niet over de dan moeilijk begaanbare wegen. Dit maakte het bijna onmogelijk het ziekenhuis in Kitale of verder te bereiken. Veel patiënten die geopereerd moesten worden konden niet direct geholpen worden met alle risico's van dien. Stichting Wilde Ganzen onderkende mede deze noodzaak en was bereid als medefinancier op te treden. Een grote gift van een Engelse doktersfamilie, een bijdrage van de farm (Mount Elgon Orchards), enkele SOK-acties en de bijdrage van St. Wilde Ganzen hebben het mogelijk gemaakt dat de ambulance gerealiseerd kon worden. De ambulance is momenteel al in gebruik genomen door het Andersen Medical Center. 

Röntgenfaciliteit
In 2009 werd het project 'Bouw Röntgenfaciliteit' gestart en eind van dat jaar kon al met de bouw worden begonnen. Door allerlei omstandigheden is er een forse vertraging opgetreden, waardoor de bouw pas in 2011 kon worden afgerond. Deze uitbreiding is voor Andersen Medical Center van groot belang. Röntgenfoto's moeten tot nu toe in Kitale worden gemaakt, wat veel tijd en geld kostte. Nu deze faciliteit bij het Andersen Medical Center zit, kunnen reguliere functies als het bekijken van botbreuken etcetera snel worden uitgevoerd. Daarnaast is het van groot belang voor het vaststellen van longziektes als TBC. HIV/Aidspatiënten zijn extra gevoelig voor ziektes zoals TBC en een snelle diagnose op dit gebied bevordert het werken aan het herstel. 

 Röntgenapparaat

Keuken Andersen Medical Center
Met hulp van diverse donateurs in Nederland heeft SOK de nieuwe keuken kunnen inrichten voor het Andersen Medical Center. Dat is een grote vooruitgang voor de kliniek. Tot nu toe kwamen familieleden van de patiënten met zelf meegebracht voedsel en als er een patiënt zonder familie was, dan moest de kliniek zelf improviseren. Het eten van personeel werd buiten op houtskoolvuurtjes bereid. Al met al was dit geen erg hygiënische situatie. Nu heeft Andersen Medical Center een ruime, lichte keuken met een groot kooktoestel/oven. Dat is een speciaal forneuis dat maar erg weinig hout nodig heeft en zo zowel financieel aantrekkelijk is als milieuvriendelijk. Daarnaast is er ook een klein gastoestel voor kleine hoeveelheden en als er snel iets klaargemaakt moet worden. 

Het menu in een ziekenhuis in Kenia is niet erg gevarieerd, maar bevat wel de essentiële voedingsmiddelen, namelijk eiwitten, vetten en koolhydraten. Dat wordt aangevuld met groenten en fruit voor vitaminen en mineralen. De voornaamste voedselproducten die beschikbaar en betaalbaar zijn, zijn: maïs, bonen, aardappels, witte kool, spinazie, sukuma wiki (Keniaanse kool), rijst, melk, eieren, suiker, thee, kookvet, zout, meel en brood. Vlees en kip zijn er duur, maar wanneer mensen het zelf meebrengen wordt het vaak wel voor hen gekookt.