Huidige projecten

In 2018 en daarna tot de overdracht willen we blijven investeren in een goede kwaliteit van gezondheidszorg in de regio Kitale. Ook willen we dat gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar wordt, ook voor die mensen die op eigen initiatief niet meer naar de kliniek kunnen komen. Daarom willen we de hieronder beschreven projecten realiseren en inhaken op de actuele voorzieningen en noden hierin. Wilt u één bepaald project graag ondersteunen? Dat kan! Klik dan hier om naar het donateursformulier te gaan en geef aan dat uw donatie ten goede moet komen van een bepaald project.

 
 
 

Project Schoon watervoorziening

De eerste werkzaamheden omtrent het schoon waterproject

Schoon waterproject
Tot nu toe wordt de watervoorziening voor de site geregeld via water uit de rivier dat zo goed mogelijk wordt gezuiverd. Toch voldoet de kwaliteit van het water niet aan alle hygiënische eisen die aan drinkwater worden gesteld en zeker niet aan de eisen die gelden voor het watergebruik in ziekenhuizen. In 2016 heeft daarom een proefboring plaatsgevonden om schoon water te verkrijgen uit het grondwater. De voorlopige resultaten zijn positief, zodat in 2017 met het schoon waterproject gestart kon worden. De geldwerving daarvoor is eind 2017 van start gegaan. In de loop van 2018 zal de installatie worden geplaatst en kunnen alle activiteiten van schoon drinkwater worden voorzien. 

Verbetering kliniek
Het Andersen Medical Center wil zich blijven verbeteren. Door de grote vraag moeten er een aantal voorzieningen aangepast worden, zonder concessies te doen aan de kwaliteit. Ook hier is geld voor nodig. Naast de concrete projecten zoals de orthopedische werkplaats, zijn ook de uitbreiding van de kliniek en de financiering voor de opleiding van de staf erg belangrijk. Hieronder een overzicht van wat de SOK op korte termijn met hulp van haar donateurs graag wil verwezenlijken:  

  • Lopende kosten
    Een aanzienlijk deel van de exploitatiekosten van alle onderdelen, hoofdzakelijk salarissen, worden nog steeds gefinancierd door inkomsten uit Mount Elgon Orchards. Echter, in toenemende mate krijgt de Trust het voor elkaar om de exploitatiekosten van de medische projecten af te wentelen op de Keniaanse overheid, de National Insurance Fund (zorgverzekering) en een groeiende bijdrage vanuit de patiënten. De SOK draagt jaarlijks € 10.000 tot € 15.000 bij aan de exploitatie. Deze jaarlijkse bijdrage wordt steeds lager tot een punt dat SOK geheel niet meer bijdraagt aan de exploitatie en enkel nog aan indicentele investeringskosten. Voor de komende jaren blijft verzelfstandiging een belangrijke doelstelling. 
  • Opleiding
    Het is ontzettend van belang dat er goed opgeleide mensen werkzaam zijn in het ziekenhuis. Om deze reden steunt de SOK samen met Elimu Mount Elgon en Mount Elgon Orchards een aantal personeelsleden om een (vervolg)opleiding te kunnen doen. Naast individuele opleiding neemt het perosneel van de kliniek regelmatig deel aan seminars om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied met name op het gebied van TBC, aids en malaria. Dit is een project dat constant loopt. Op dit moment is alleen David Barasa in opleiding. David werkte als Clinical Officer voor Andersen Medical Center. Momenteel is hij bezig met de opleiding tot arts. Voor hem zoeken we nog sponsoren die hem willen helpen zijn vijfjarige studie te financieren. 


 


David Barasa

Huizen personeel Andersen Medical Center

Huizen personeel Andersen Medical Center
Projecten zoals het opzetten van een kinderafdeling spreken de gulle gevers erg aan, maar andere zaken zoals het aanleggen van een watervoorziening of het bouwen van huizen voor personeel lijken wat minder in trek om te sponsoren, maar zijn toch van zeer groot belang voor het slagen van een project. 

Goed geschoold personeel voor het ziekenhuis moet van buiten de regio komen, omdat in de regio geen opleidingsmogelijkheden voor artsen en verpleegkundigen zijn. In de verre omgeving zijn bovendien geen acceptabele huizen te huur. Het is in Kenia gebruikelijk dat er bij de kliniek personeelswoningen staan waar het meest belangrijke personeel in woont zodat ze in geval van nood opgeroepen kunnen worden. Om deze reden hebben we in het verleden het medisch personeel in zeer basale woonomstandigheden moeten huisvesten. Ze wonen daardoor in een kleine kamer zonder douche en met enkele, gezamenlijke, toiletten. In 2012/2013 zijn, met behulp van SOK, de eerste huisjes voor het personeel gebouwd waarbij elk huisje 2 kamers en een keuken heeft met, per twee huizen, een sanitair blok met toiletten en douches. Tot nu toe zijn 16 van dergelijke huisjes gebouwd. 

De voornaamste redenen dat de huizen voor personeel nodig zijn, zijn:

  • Het ziekenhuis kan niet ongelimiteerd personeel aannemen, dus moeten sommige mensen zowel overdag als 's nachts beschikbaar zijn. Dan is het wel erg prettig als ze naast het ziekenhuis wonen. 
  • Zonder huizen voor het personeel is het erg lastig om goed personeel te vinden dat in zo'n afgelegen gebied wil werken. 

In 2017 waren nog vier huizen gepland. Door omstandigheden werd de bouw uitgesteld. Begin 2018 werd opnieuw gekeken naar de opzet en inrichting van de huizen. Door beperkte wijzigingen en kostenbesparingen konden daarna voor hetzelfde budget zes in plaats van vier huizen worden gebouwd. Die werden dan ook in de eerste helft van 2018 gerealiseerd. Later in 2018 zullen nog zes huizen worden gebouwd.