Mount Elgon Trust

Mount Elgon Trust (de Trust) is een NGO in Chepchoina. Chepchoina ligt aan de voet van de Mount Elgon in West-Kenia aan de grens met Oeganda. De Trust is ontstaan in 2006 en focust zich op het verbeteren van de medische zorg, de educatie en de sociale ontwikkeling van het gebied (40.000 mensen).

Voorheen regelde Mount Elgon Orchards, de rozenkwekerij, alle projecten, maar omdat er een enorme groei was van alle faciliteiten en projecten de afgelopen jaren is besloten alles onder te brengen in een Trust.  In 2006 werd daarom de Mount Elgon Trust in het leven geroepen. Nog steeds is Mount Elgon Orchards de grootste sponsor van alle projecten. Ze betaalt de salarissen van de werknemers in de projecten en zorgt voor het onderhoud van de verschillende complexen.

Er zijn veel projecten ontwikkeld of nog in ontwikkeling. De projecten worden gesponsord door onder andere twee Nederlandse stichtingen, namelijk SOK en haar zusterstichting Elimu Mount Elgon. Elimu Mount Elgon draagt zorg voor de projecten met betrekking tot educatie.

De missie van de Trust luidt als volgt:

Mount Elgon Trust wil de economische- en levensstandaard van de lokale bevolking rond Chepchoina duurzaam verbeteren. Zij doet dit met een geïntegreerde aanpak, waarbij rekening wordt gehouden met het ontwikkelen van de kennis en vaardigheden van de mensen, door middel van educatie, verbeteren van de arbeidsmarkt, aanbieden van medische voorzieningen en het aanbieden van woonvoorzieningen.
 

De focus ligt op de ontwikkeling van de regio, daarom wordt er specifiek aandacht besteed aan de participatie van de lokale bewoners en de betrokkenheid van de plaatselijke kerk. Op deze manier zorgt de Trust voor een duurzame betrokkenheid van en de specifieke focus op de lokale bevolking. Als onderdeel van deze aanpak werkt de Trust actief samen met de lokale en nationale overheden.