Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Stichting Ondersteuning Kitale- project (SOK) legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens voor de uitvoering van het donateurschap, de verwerking van giften en/of het toesturen van de nieuwsbrief. We verstrekken persoonsgegevens enkel aan de drukker voor het drukken van acceptgiro’s en aan banken voor de verwerking van incassomachtigingen. Het betreft dan alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door bovengenoemde partijen vertrouwelijk behandeld. Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over onder andere gestarte en afgesloten projecten.

Uw gegevens worden dus alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur of aangeven dat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Stuur daarvoor een e-mail aan info@sokitale.nl. Ook adreswijzigingen of andere wijzigingen kunt u via dit e-mailadres aan ons doorgeven. De Stichting Ondersteuning Kitale – project (SOK)  zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden. Tot zover de privacyverklaring. Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande schroom dan niet ons dat via het eerder genoemde e-mailadres te laten weten.