Projecten & voorzieningen

Op dit moment heeft SOK in Kenia eigenlijk drie voorzieningen gerealiseerd waaromheen projecten opgestart worden. De drie voorzieningen zijn:

 • Ziekenhuis
 • HIV/Aids Kliniek
 • Orthopedie programma

Op deze pagina vindt u meer informatie over deze drie voorzieningen. Tevens kunt u hier de huidige projecten van SOK zien en hier een aantal reeds gerealiseerde projecten. 

 

Ziekenhuis
In 1996 is een kleine kliniek opgericht door dr. Bea Andersen - Schipper. 10 jaar lang heeft de kliniek geopereerd vanuit een woonhuis op de farm. Gedurende deze periode was de belangrijkste externe sponsor de stichting SOK. Met hulp van SOK en de DEG (Duitse Ontwikkelingsbank) was de Trust in staat om een nieuw ziekenhuis te bouwen in 2007. Het nieuwe ziekenhuis is goed uitgerust en vervult een regionale functie. Vanaf 2007 werd het ziekenhuis door de bevolking gedoopt tot Andersen Medical Center. Andersen Medical Center heeft de volgende faciliteiten:

 • Ambulante zorg voor volwassenen
 • Ambulante zorg voor moeder & kind (zwangerenzorg, geboortebeperking, vaccinaties, groeimonitoring)
 • Laboratorium
 • Behandelkamer voor kleine chirurgische ingrepen
 • Intramurale zorg (16 bedden)
 • Tandheelkundige zorg
 • Apotheek
 • Echoscopie
 • Fysiotherapie
 • Kinderafdeling
 • Röntgenkamer
 • Ambulancedienst

Mensen komen van heinde en ver om het ziekenhuis te bezoeken. Het is normaal om één of twee uur te lopen om het ziekenhuis te bereiken. Er komen zelfs mensen uit de stad Kitale, 40 kilometer verderop, die gehoord hebben dat Andersen Medical Center zo'n goed ziekenhuis is. Dr. Bea Andersen - Schipper geeft daarvoor de volgende redenen:

Door goed management is er altijd voldoende personeel en medicatie aanwezig.
Door de ondersteuning van SOK en Mount Elgon Orchards kunnen we de service aanbieden op een kostenniveau dat voor de mensen betaalbaar is. 
De belangrijkste factor is denk ik dat we personeel hebben wat zeer betrokken en gemotiveerd is om de patienten te helpen. 
Als er noodgevallen zijn, zullen we altijd de patiënt helpen totdat onze mogelijkheden uitgeput zijn. Dus als er een levensreddende operatie noodzakelijk is, dan zorgen we ervoor dat het ook plaats vindt in plaats van alleen maar door te verwijzen en te hopen dat het goed komt. 
Door goed gekwalificeerd personeel is de kwaliteit van de zorg goed en worden er goede resultaten behaald. 

Als de problemen in het ziekenhuis niet opgelost kunnen worden, dan worden de patiënten doorgestuurd naar andere instanties. In Kitale zijn een aantal specialisten, zoals een kinderarts, internist, chirurg, gynaecoloog, KNO-arts en een oogarts. Als er andere specialisten nodig zijn, gaan de patiënten naar Eldoret (100km). Daar zijn de neuroloog, orthopeed, neurochirurg, cardioloog et cetera. 

Andersen Medical Center

Vaccinatieochtend in Andersen Medical Center

HIV/Aids Kliniek
Mount Elgon Orchards ligt dicht bij het epicentrum van de start van de aidsepidemie. Uit de screening van bloeddonoren in de periode van 2000 tot 2005 bleek dat ongeveer 11% van de bevolking besmet was met HIV. De gemeenschap is erg close en veel culturele gebruiken hebben een ongewenst effect op de verspreiding van HIV, zoals: 

 • Het is normaal om meerdere vrouwen te hebben, soms wel 3 tot 4
 • Jongens worden nog steeds besneden hier in het gebied
 • Heksenpraktijken waarbij in de huid wordt gesneden.

Sinds 1998 heeft de farm geprobeerd om meer bewustzijn te creëren onder de mensen om verspreiding tegen te gaan. Dit bleek erg moeilijk totdat in 2005 de anti-retrovirale medicijnen beschikbaar werden tegen een veel lagere prijs. Sindsdien woog de hoop op een behandeling op tegen de angst en steeds meer mensen kwamen ermee naar buiten. Op dat moment is de Voluntary Counseling en Testing Center (VCT) gestart. De HIV/Aids kliniek valt onder het ziekenhuis, maar opereert vanuit hun eigen gebouw. De VCT doet de volgende dingen:

 • Vrijwillige gesprekken en het testen op HIV
 • Behandeling van HIV-patiënten
 • Laboratorium waar op CD4 getest kan worden (bloedimmuniteit)
 • Voedingsprogramma met moestuinen om gezond eten te stimuleren
 • Trainen en bewustwording creëren door seminars
 • TB kliniek
 • SOA kliniek
 • Kliniek voor gezond leven
 • PMTCT kliniek voor zwangere vrouwen
 • Mobiele bezoeken bij gemeenschappen en op scholen, compleet met toneelvoorstellingen en mogelijkheden zich te laten testen

Doordat in het gebied Mount Elgon al jaren een aidsepidemie raast, zijn vele kinderen inmiddels hun ouders verloren aan aids. Vaak probeert de familie hen wel op te vangen, maar omdat er zoveel kinderen zijn, lukt dit niet altijd. Vanuit de community kwam toen de vraag of de Mount Elgon Trust de meest schrijnende gevallen kon helpen. Daarom is in 2008 begonnen met een weeshuis met 17 kinderen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een Australische stichting. Wederom heeft vervolgens de Duitse Ontwikkelingsbank (DEG) bijgesprongen met fondsen om een nieuw weeshuis te bouwen. Momenteel wonen er rond de 30 kinderen in het weeshuis. 

Het belangrijkste aspect van de behandeling van patiënten met aids is hun voeding. Als het lichaam door de medicatie weer aansterkt, heeft het bouwstenen nodig. Daarom is er een programma gestart wat mensen helpt bij de voorlichting over goede en geschikte voeding voor mensen met problemen met het afweersysteem. De aidspatiënten krijgen een klein tuintje toegewezen bij het ziekenhuis waar ze samen met hun familie de juiste producten kunnen verbouwen.

De VCT netwerkt met alle betrokken stakeholders, namelijk de NGO's, Ministerie van Gezondheid, mensen die HIV-positief zijn, leiders van de gemeenschappen en het Ministerie van Onderwijs. Het Ministerie van Gezondheid verstrekt medicijnen tegen ARV, TV en SOA's en verstrekt testkits, muskietennetten en condooms. 

De HIV/Aids kliniek

Een vrouw krijgt uitleg over HIV en de test

Orthopedie programma
Het orthopedie programma bestaat uit vier verschillende onderdelen, namelijk:

 1. De orthopedische werkplaats
 2. Tehuizen voor gehandicapte kinderen
 3. Veldbezoeken
 4. Orthopedisch spreekuur in Andersen Medical Center

In de orthopedische werkplaats worden allerlei aanpassingen en kunstledematen gemaakt voor mensen met een (tijdelijke) handicap. Dit varieert van eenvoudige krukken en rolstoelen tot bovenbeenprotheses. In beginsel was de orthopedische werkplaats in Kitale (40 km van Andersen Medical Center), maar sinds 2013 is de werkplaats op het terrein van het Andersen Medical Center gevestigd.

De orthopedische technicus is Stephen Sweta en is al jaren bij het project betrokken. Hij voert zijn beroep uit met grote kennis van zaken en persoonlijke betrokkenheid bij de patiënten. Stephen is de enige actieve orthopedisch technicus in een gebied van 200 bij 100 kilometer. Tevens is er een fysiotherapeut verbonden aan het programma. Hij behandelt de patiënten die weer moeten leren lopen of spierversterkende oefeningen moeten doen. Niet iedereen krijgt een orthopedische operatie. In de werkplaats vindt een selectie plaats van patiënten die een operatie echt nodig hebben. Deze patiënten worden dan voorgedragen bij de kliniek van het Kijabe Ziekenhuis vlakbij Nairobi, waar ze veelal door Amerikaanse doktoren geopereerd worden. 

In Endebess (15 km van Andersen Medical Center) en Kiminini (15 km van Kitale) zijn twee tehuizen opgezet door het katholieke bisdom. In elk huis wonen ongeveer 30 kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar wie licht tot ernstig lichamelijk gehandicapt zijn en in sommige gevallen ook mentaal. De tehuizen staan naast overheidsscholen, zodat de kinderen daar naartoe kunnen in hun rolstoel of met andere hulpmiddelen. Stephen en de fysiotherapeut bezoeken iedere week de tehuizen om de kinderen te behandelen en te kijken welke aanpassingen er nodig zijn. Om hun handicap te corrigeren, hebben de kinderen vaak één of meerdere operaties nodig, waarbij Stephen zorgt dat ze voorgedragen worden bij het Kijabe Ziekenhuis en met hen meegaat wanneer ze geopereerd worden. 

Naast de bezoeken aan de tehuizen gaat Stephen naar dorpen om op zoek te gaan naar gehandicapte kinderen en hun families voorlichting te geven over de mogelijkheden voor deze kinderen. Het doel van deze bezoeken is om meer bewustwording te creëren onder de mensen over handicaps en wat daarbij komt kijken.

Sinds de orthopedische werkplaats op het terrein van Andersen Medical Center gevestigd is, heeft Stephen hier regelmatig spreekuur. Hij behandelt dan onder andere de patiënten die door het ziekenhuis naar hem zijn verwezen. Op deze manier zijn er korte lijnen mogelijk, wat de zorg voor de patiënten bevorderd. 


Gebouw Orthopedische Werkplaats & Fysiotherapie


Een patiënt op spreekuur bij Stephen Sweta