Visie en missie

De doelstelling van SOK is het, met geld en goederen, ondersteunen van de medische projecten van de Mount Elgon Trust in Chepchoina, West-Kenia, die onder leiding staat van de Nederlandse tropenarts Bea Andersen – Schipper. 

Visie
De achterliggende visie van deze doelstelling is dat de bevolking (ongeveer 40.000 personen) van deze afgelegen regio bij Mount Elgon en tegen de grens van Oeganda, een nog zeer lage levensstandaard heeft. De Mount Elgon Trust wil deze levensstandaard aanzienlijk verhogen. Medische zorg is daar een zeer belangrijk onderdeel van. De relatief kleine Andersen kliniek is de enige medische voorziening van enig niveau in de hele regio. Hoewel de overheid de laatste jaren een grotere financiële bijdrage levert aan de kliniek is deze nog voor veel activiteiten afhankelijk van sponsoren. SOK wil zich ook de komende jaren inzetten om  te helpen  de medische zorg verder uit te breiden en te verbeteren. De activiteiten worden zodanig opgezet dat deze uiteindelijk, met behoud van de opgebouwde kwaliteit, door de overheid/ bevolking kunnen worden overgenomen en de Trust zich terug kan trekken. Vooralsnog streven we er naar uiterlijk 2020 de overdracht te kunnen realiseren. Tot die tijd zal SOK in samenwerking met de Trust er alles aan doen om  de duurzaamheid van de activiteiten van de Trust te bevorderen zodat ook na de overdracht de continuïteit zoveel mogelijk kan worden gegarandeerd.

Werkwijze
De te sponsoren medische projecten ( onderdeel van het lange termijnplan van de Trust) worden door de Trust, na overleg met de achterban c.q. de doelgroepen, bij SOK aangemeld. Het projectplan wordt door de Trust in overleg met SOK geschreven, welke laatste daarnaast een geldwervingsplan maakt om het gewenste bedrag bij elkaar te halen. Daarin spelen meestal andere NGO’s ( als Wilde Ganzen, Impulsis etc.) als medefinanciers een grote rol. SOK zet daarna publiciteits- (via haar website en nieuwsbrief) en geldwervingsactiviteiten in gang en doet een beroep op haar achterban (donateurs etc.) om het project via hun bijdrage te laten slagen. Als het gewenste bedrag binnen is maakt SOK een verslag van de geldwervingsactiviteiten en stuurt dat o.a. naar de medefinanciers. Het geld voor het project wordt dan overgemaakt naar de Trust die dan met de realisering van het project kan starten. Na gereedkomen van het project geeft de Trust een verantwoording van de uitvoering van het project wat door SOK wordt verwerkt in haar verantwoording naar haar sponsoren. Elk jaar wordt door SOK via de nieuwsbrief en de website verantwoording afgelegd van haar activiteiten en de daarmee gepaard gaande financiën.